HAKKIMIZDA     İLETİŞİM     KATALOG     EN     BAYİ GİRİŞİ     SEPET    

KVKK Veri Talep Formu

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

VERİ SAHİBİ BİLGİ TALEP VE BAŞVURU FORMU

Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’ na uygun olarak yönelteceğiniz talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu açık ve tam bir şekilde doldurarak tarafımıza iletiniz.

 

Yaptığınız başvuruyu, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde yanıtlandıracağız. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz.

 

Şirketimiz, hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Hukuka veya mevzuata aykırı, yanıltıcı veya hatalı başvurulardan doğan tüm sorumluluk size aittir. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında, yapmış olduğunuz başvuruya ilişkin cevabımızın 10 sayfayı geçmesi halinde, 10. sayfadan sonraki her bir sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti uygulanacaktır.

 

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

• Şahsen başvuru ile,

• Noter vasıtasıyla,

• Başvuru sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik

   imza” ile imzalanarak Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine onurpuzzle@hs01.kep.tr gönderilmek suretiyle,

   tarafımıza iletilebilecektir.

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde

Belirtilecek Bilgi

Şahsen başvuru

Beylikdüzü OSB Mermerciler

Zarfın üzerine 'Kişisel Verilerin Korunması

(Başvuru sahibinin bizzat

San.Sit.6.Cad. No:6 Kat:4

Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi' yazılmalıdır.

Şirket merkezimize gelerek

Yakuplu/Beylikdüzü/İSTANBUL

 

kimliğini tespit edici belge

 

 

ile başvurması

 

 

Noter vasıtasıyla

Beylikdüzü OSB Mermerciler

Tebligat zarfına 'Kişisel Verilerin Korunması

Tebligat

San.Sit.6.Cad. No:6 Kat:4

Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi' yazılmalıdır.

 

Yakuplu/Beylikdüzü/İSTANBUL

 

Güvenli elektronik imza

onurpuzzle@hs01.kep.tr

E-posta'nın konu kısmına  'Kişisel Verilerin

ile imzalanarak kayıtlı

 

Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi'

elektronik posta yoluyla

 

yazılmalıdır.

 

1.       Kişisel Veri Sahibinin Kimlik Ve İletişim Bilgileri

 

Adı - Soyadı:

 

 

T.C. Kimlik No :

 

 

Adres:

 

 

Telefon Numarası:

 

 

E-Posta Adresi:

 

 

 

2.       Şirketimiz ile Olan İlişkiniz

Şirketimiz İle Olan İlişkiniz

 

 

Şirketimiz İçersinde

 

 

İletişimde Olduğunuz Birim

 

 

 

3.       Talep Hakkında Açıklama

Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.       Konuya İlişkin Ek Belgeler

Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz ve ilgili belgeleri başvurunuzla birlikte

İletiniz.

 

Copyright © 2022 KS Games. Her hakkı saklıdır.